Поради прекратяването работата на сайта www.prevozvalnik.bg и липсата на необходимост от съхраняване на събираните данни в хода на функционирането му, всички данни са заличени без възможност за възстановяване.