Правила и условия за използване на Превозвалник

Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Резон" ООД- София, ЕИК: 121184622, гр.София, ул. "Карнеги"11А, и лицата - ползватели на услугите на сайта prevozvalnik.bg

1. Prevozvalnik.bg е сайт за предложения за споделено пътуване. Prevozvalnik.bg е собственост на "Резон" ООД. В настоящите Общи условия "Резон" ООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие - сайта prevozvalnik.bg.

2. С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на сайта prevozvalnik.bg дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от "Резон" ООД, относно услугите, предоставяни чрез сайтовете на РЕЗОН МЕДИА, посочени в раздел "Интернет сайтове" на rezonmedia.eu

Общите условия се отнасят до всички потребители на сайта, независимо дали са регистрирани потребители или просто посетители. С използването на Превозвалник Вие автоматично се съгласявате с Общите условия. Ако не Сте съгласни с тях, Ви молим да не използвате този сайт. Не се позволява използването на услугите на Превозвалник без изричното и пълно съгласие с Общите условия за ползване.

1. Промени в Общите правила и условия

Запазваме правата си да променяме Общите правила и условия на сайта. Ако потенциални бъдещи промени не съответстват на Вашите желания и искания, или не Сте съгласни с тях, може да преустановите използването на Превозвалник. Като продължавате да използвате Превозвалник, Се съгласявате с промените в Общите условия и се задължавате да ги спазвате. За повече информация може да прочетете нашата секция Често задавани въпроси/ Как работи.

2. Роля на Превозвалник

Превозвалник не носи отговорност за съдържанието на обявите, както и за пътуването. Превозвалник не носи отговорност и за действия на свои потребители, дори те да са използвали услугите на сайта по позволен или непозволен, според Общите условия, начин. Превозвалник е посредник в свързването между страните на шофьорите и пасажерите. По никакъв начин Превозвалник не е част от уговорките или споразуменията между тези страни.

3. Използване и услуги

3.1. Потребителски профили и лична информация

За да се използват пълноценно услугите на Превозвалник, всеки потребител трябва да създаде свой потребителски профил. С това, той се съгласява да публикува лична информация като: Собствено и фамилно име, актуален личен телефонен номер, възраст, пол, имейл адрес.

Потребителите се съгласяват и приемат, че цялата лична информация, която предоставят на Превозвалник, когато създават, обновяват и променят профила си, е валидна, пълна и реална. Потребителите, също така, се съгласяват и приемат, че всяка информация, предоставена на Превозвалник, по отношение на пътуване, превозно средство и споделяне на пътуване е валидна, пълна и реална.

Превозвалник не отговаря за достоверността на информацията, която Потребителите публикуват.

Освен, ако не е изрично упоменато, Превозвалник не разрешава създването на повече от един потребителски профил за потребител. Забранено е създаването на потребителски профил от името на друг потребител или с цел имперсонификация на друг човек.

При нарушения на тези правила, Превозвалник ще изтрие незабавно потребителските профили и ще ограничи използването на услугите на сайта от въпросните потребители.

За повече информация, касаеща използването на личните данни, посетете нашата секция Поверителност на информацията.

3.2. Статус на Превозвалник

Превозвалник е сайт, чиято единствена услуга е оналйн посредничество между шофьори и пасажери, които искат да споделят пътуване в една и съща посока. Превозвалник не може да се използва от нито една от страните по споразумението или уговорката с цел печалба или с комерсиална и професионална цел.

Шофьорите не трябва да печелят от нито едно пътуване. Услугите на сайта се използват само, за да се намалят разходите за гориво на шофьора на определеното превозно средство за определеното пътуване. Това важи независимо от това колко често пътува шофьорът, вида на пътуването, което предлага или броя на пасажерите. Това, също така, важи и за всички други услуги, уговорки и споразумения, които се сключват между шофьорите и пасажерите с помощта на Превозвалник.

Шофьорите не трябва да извършват допълнителни услуги на пасажерите с цел печалба (забранява се и на пасажерите да молят за такива услуги). Това включва: доставка на пратки, допълнително изчакване, допълнително и неупоменато качване и оставяне на пасажери, които не са включени предварително в уговорката.

Всички пътувания, спирки по пътя, места за срещи и др. трябва да се уточнят чрез Превозвалник предварително. Шофьорите не трябва да качват пасажери от места, които не са били предварителна част от уговорката, направена чрез сайта.

Напомняме на потребителите на сайта, че използването на услугите на сайта с комерсиална цел и цел печалба може да повлияе на усвояването на застраховката на автомобила и шофьора при ситуация на пътен инцидент. Превозвалник не е част от тези условия и не е отговорна страна по случая. Отговорността е единствено на участниците в пътуването и Ви съветваме да бъдете отговорни и коректни в използването на услугите на Превозвалник.

Превозвалник не е платформа за предоставяне на транспортни услуги. Сайтът е посредник между потребители, които искат да споделят пътуване помежду си със собствени средства. Превозвалник не се ангажира с организиране на пътувания, време и посещаване на дестинации. Уговорките, които се правят на платформата са единствено между шофьори и пасажери – потребители на сайта. Превозвалник не е част от уговорките между тях, не урежда плащанията между потребителите и не се ангажира с разрешаването на проблеми между тях.

Всички услуги, които предлага Превозвалник като посредник между страните на пътуването са напълно безплатни. Тези услуги включват:

 • публикуване на обяви за предстоящи пътувания от страна на шофьора;
 • търсене на предстоящи пътувания от всеки потребител на сайта;
 • достъп до информация за предстоящи пътувания;
 • връзка между потребителите на сайта посредством възможностите на онлайн платформата;
 • достъп до информация за определен потребител, с когото ще се осъществи предстоящо пътуване, включително лична информация и контакти;
 • система за рейтинг, оценка и коментар, чрез която потебителите да изберат възможно най-подходящия шофьор или пасажер за предстоящо пътуване.
При нарушения на тези правила Превозвалник се ангажира да вземе съответните мерки за закриването на потребителските профили на нарушителите и ограничаване на правата им за използване на услугите на сайта.

3.3. Резервиране на пътуване и плащане

Превозвалник предоставя безплатно възможността потребителите да се свързват директно посредством сайта, за да осъществят споделеното пътуване. Те уговарят мястото на срещата си, както и други условия, касаещи пътуването (позволява ли се пренасянето на животни, позволява ли се пушене в колата, големината на багажа и пр.).

Имайки предвид същността на услугата и факта, че е безплатна, потребителите се съгласяват с това, че Превозвалник не е отговорен за уговорените между тях условия на пътуването, включително отказ от страна на един от участниците, промени в последната минута, невъзможност на някой от участниците да се появи на уреченото място в уреченото време или неосъществено заплащане на разходите. Задължение е на шофьора да събере от пасажерите предварително уговорената сума по време на пътуването.

В последствие Превозвалник няма да се свързва с участниците на пътуването и няма да се намесва в тяхната уговорка. Тази комуникация се провежда единствено между шофьора и пасажерите.

Напомняме Ви, че Превозвалник си запазва правата да променя всеки аспект от услугите в сайта, което означава, че може да добавя (вкл. и услуги, изискващи заплащане) и премахва услуги от него.

3.4. Права и задължения на шофьора и пасажерите

3.4.1 Права и задължения на шофьора

Шофьорът се задължава да:

 • се появи навреме на уреченото място и време на срещата с предварително упоменато превозно средство;
 • информира незабавно пасажерите за настъпили промени, касаещи пътуването;
 • Ако шофьорът нанесе промяна по пътуването, която може да попречи на пасажер да участва в него, шофьорът няма право да иска компенсация от пасажера;
 • изчака пасажера до 30 минути след точния час на срещата, въпреки че се очаква всеки един от участниците да бъде навреме на мястото на срещата;
 • запознае пасажерите с правилата за движение и законите за пътищата на територията на страната, на която пътуват (в случай, че пътуват извън територията на Република България).

3.4.2. Права и задължения на пасажера

Пасажерът се задължава да:

 • се появи навреме на уреченото място и време на срещата, съгласувано с шофьора;
 • уведомят шофьора, ако имат нужда да отменят вече уговорено пътуване;
 • изчака шофьора до 30 минути след точния час на срещата, въпреки че се очаква всеки един от участниците да бъде навреме на мясото на срещата;
 • заплати на шофьора по време на пътуването предварително уговорената сума на платформата на сайта;

3.5. Позволения и забрани на потребителите на сайта

3.5.1. Позволява се:

 • Нерегистрираните потребители на сайта могат да получават и виждат информация от сайта на съответното дигитално устройство, да принтират или копират определени страници и да запазват страници в електронен формат. Ако извършите такива действия, не премахвайте знаците, носещи права върху интелектуална собственост на оригиналното съдържание;
 • Регистрираните потребители могат да виждат и съдържание, което не се предоставя на нерегистрирани потебители. Също така, на тях се предоставя възможност да качват и споделят свое собствено съдържание и информация, както и да търсят необходима за тях информация по отношение на други потребители и/или пътувания.

3.5.2. Забранява се:

 • имперсонификация на друг човек и представяне на невярна информация за потребителя, създал и поддържащ профила;
 • представянето на потребител за член на екипа на Превозвалник или, че има каквато и да била връзка с представителството на сайта;
 • преследването, тормоза, опити за провеждане на нежелана комуникация с други потребители на сайта без тяхното изрично съгласие;
 • събирането, обработването и използването на лична информация на потребители на сайта, освен в случаите, когато е позволена от Общите условия за ползване;
 • използването на името на сайта Превозвалник по начин, който може да навреди на репутацията и името на платформата или нашите партньори;
 • използването на името на сайта Превозвалник във връзка с незаконна дейност, включително и дейност, подтикваща към незаконни действия.
Забранява се публикуването на съдържание,:
 • което е/може да е: клеветническо, пренебрежително, измамно, унизително, обидно, омразно, фалшиво, подвеждащо, невярно, некоректно, злонамерен, нападателно, тормозещо, заплащително или расистко, вулгарно, неприлично, цинично, порнографско или сексуално;
 • нарушаващо правата за поверителност; нарушаващо конфиденциалността; компютърни вируси или други кодове, които могат да навредят на целостта на дигиталното устройство;
 • лична информация за хора, без тяхното съгласие или в случаите, когато те са под 16 годишна възраст, без съгласието на родител или настойник. Това включва техния адрес, имена, данни за контакт и връзка и др.;
 • което може да предизвика чувство на: алармираност, раздразнение, безпокойство, смущение, обида или наскърбление, подбуждане на расова, полова, етническа или религиозна дискриминация;
 • нарущаващо права над интелектуална собственост, запазена марка или авторски права. Това означава, че трябва да притежавате правата над съдържанието, което публикувате на платформата на Превозвалник или да имате изрично съгласие от собственика на това съдържание;
 • което може да засегне активни съдебно-заседателни процедури, за които имате информация;
 • което е незаконно или подтиква към незаконни действия и дейности;
 • което влиза в нарушение с Общите условия за използване на Превозвалник.

3.6. Потвърждаване на телефонен номер

С цел да се повиши нивото на надеждност, да се предотвратят грешки и допускане на невярна информация, съществува опцията за потвърждаване на телефонните номера на потребителите. Съответният потребител въвежда телефонния си номер на специално обозначената секция за целта, след което получава SMS с 4-цифрен код, който да въведе в полето, също обозначено на сайта. Тази процедура потвърждава валидността на телефонния номер и неговия притежател.

Тази услуга е напълно безплатна, с изключение на възможно таксуване от страна на мобилния оператор за получаване на SMS, за което Превозвалник не е отговорна страна.

4. Отговорност

Превозвалник не е отговорна страна по отношение на уговорката между шофьор и пасажери и няма да бъде отговорна страна, освен ако не се отнася до загуба или повреда, причинени поради невнимание от страна на Превозвалник.

Превозвалник полага всички възможни старания и усилия, за да осигури функционирането на сайта 24 часа в денонощието. В определени случаи достъпът до сайта може да е ограничен или забранен, за да позволи нанасяне на поправки, техническа поддръжка или въвеждането на нови функции и услуги. Възможно е и това да се случва без възможността Превозвалник да окаже контрол върху ситуацията. Превозвалник не поема отговорност за грешки или препятствия, причинени при използването на информацията на сайта или за други технически проблеми, с които потребителите могат да се сблъскат. Ако потребител засече грешка, Ви молим да се свържете с нас, за да поправим тази грешка възможно най-бързо.

Превозвалник не поема отговорност пред потребител за каквито и да било мошенически или измамни средства и инструменти за разплащане от страна на пасажер. В такива случаи Превозвалник няма да възстановява средства или да компенсира шофьора по какъвто и да е начин.

Превозвалник не поема отговорност за загуба или щета, нанесени в резултат на:

 • предоставяне на неточна и невярна информация от страна на потребител;
 • отказ от пътуване/ отмяна на пътуване от страна на пасажер или шофьор;
 • неосъществяване на заплащане за покриване на разходите на пътуването;
 • каквато и да е измама, фалшификация, неизпълнение на поетото задължение или нарушаване на Общите условия за ползване на Превозвалник от страна на пасажер или шофьор преди, по време или след пътуването.
Превозвалник не поема оговорност за бизнес, икономически или финансови загуби, както и за последващи или индиркетни загуби като загуба на репутация, сделки, печалба, спестявания, вложения в резултат от използването на услугите на сайта.

Превозвалник не поема отговорност към никой потребител във връзка с пътуване, неизплатено задължение или разход, освен в случаите когато е известено на екипа на Превозвалник за нередност по отношение на пътуването, неизплатеното задължение в срок от 3 месеца след осъществяване на пътуването.

Нито една част от тези Правила и условия не изключва Превозвалник като отговорна страна в случай на смърт или телесна повреда, предизвикани поради невнимание от страна на Превозвалник.

Имайки предвид, че шофьорите са длъжни да гарантират за притежание на застраховка, отговаряща на нуждите на пътуването и това, че Превозвалник е единствено посредник, свързващ шофьор и пасажери, които да уговорят самостоятелно условията на пътуването напълно безплатно, потребителите трябва да се съгласят, че ограниченията в отговорностите на Превозвалник са напълно основателни.

5. Основни правила

5.1.Регистрация в сайта – информация и парола

Превозвалник Ви моли да пазите личните си кодове и пароли в тайна и единствено за Ваша употреба, това включва и пароли и кодове, които Ви изпраща сайта. Всичко, което е извършено от Вашия профил или от Ваше име, ще считаме, че е извършено от Вас и, че Вие сте отговорни за тази дейност. Ако подозирате, че някой друг, освен Вас, може да има достъп до профила Ви или използва Вашата информация без съгласието Ви, сигнализирайте ни на посочения имейл адрес.

5.2. Забрана или ограничение на ползването на сайта

В случай на несъгласие от страна на потребител с част или всички Общи правила и условия за ползване на Превозвалник, потребителите се съгласяват и приемат, че сайтът има правото да ограничи, прекъсне или забрани ползването на услугите на сайта временно или постоянно. Превозвалник може да ограничи или преустанови регистрацията на потребител по преценка на собствениците на сайта. В такива случаи трябва да преустановите опитите си да се регистрирате или да качвате съдържание в сайта без разрешение. Периодът, за който може да се забрани достъп до сайта зависи от конкретните причини и обстоятелства за съответното прекъсване или забрана.

5.3. Съдържание на сайта, публикувано от потребители

С качването на съдържание в сайта потребителите дават своето позволение на Превозвалник да публикува съдържанието и да го използва за всички бизнес цели на сайта. Превозвалник запазва правото си да променя, копира, запазва такова съдържание. Ако не искате Вашето съдържание да бъде използвано от сайта, не го публикувайте.

На потребителите на сайта не се позволява публикуването на унизително, невярно и клеветническо съдържание, както и такова, което нарушава нечии интелектуални права.

Такова съдържание противоречи на политиката на Превозвалник и сайтът не е отговорен за него. Потребителят публикувал подобно съдържание е единственият отговорен за това деяние и щетите, които може да предизвика то. Потребителят се задължава да обезщети Превозвалник и пострадалите страни в случай на нарушаване на авторски и интелектуални права. При постъпила информация за подобен случай, Превозвалник се задължава да вземе необходимите мерки за премахване на въпросното съдържание от платформата възможно най-бързо.

Може да докладвате неподходящо съдържание, невярна информация или потребителски профил на съответната секция за целта, както и на посочения имейл адрес за връзка с нас.

Във връзка с провеждане на промоции и промоционални игри, Превозвалник запазва правото си да използва с рекламна цел всички материали, изпратени доброволно от потребители на сайта. С изпращането на подобни материали потребителите се съгласяват автоматично, че те могат да бъдат използвани от екипа на сайта. Това включва снимки, документи, e-mail-и и др. Превозвалник може да използва материалите в публикации в социални медии и мрежи, информационни сайтове и други интернет платформи, които използва. Екипът на Превозвалник няма да злепостави или навреди по никакъв начин на потребителите или създателите на материалите.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от Декември 2015 година.